Giriş

Günümüzde, dijital verilerin ve fiziksel belgelerin doğru bir şekilde imha edilmesi, kişisel ve kurumsal veri güvenliğinin temel bir unsuru haline gelmiştir. Veri güvenliği, verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini, veri hırsızlığını ve suistimalini önlemek amacıyla alınan önemli bir önlemdir.

Güvenli veri imhası, hem dijital hem de fiziksel ortamlarda verilerin etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayarak, veri güvenliği ve mahremiyetinin korunmasına yardımcı olur.

[easy_chart chart_id=’12565′]

  1. Dijital Veri İmhası

Dijital veri imhası, bilgisayarlar, taşınabilir cihazlar, harici depolama birimleri ve sunucular gibi dijital ortamlardaki verilerin güvenli bir şekilde silinmesini içerir. Veri imhası, verilerin tamamen kurtarılamayacak şekilde silinmesini ve izlerinin kalıcı olarak yok edilmesini sağlar. Bu, veri taşıma sırasında, kullanılmayan cihazların devreden çıkarılması sırasında veya verilerin artık ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda önemli bir adımdır.

  1. Fiziksel Veri İmhası

Fiziksel veri imhası, kağıt belgeler, hard diskler, optik medya ve diğer fiziksel medya üzerindeki verilerin imhasını içerir. Bu tür verilerin güvenli bir şekilde yok edilmesi, dijital veriler kadar önemlidir, çünkü fiziksel medya da yetkisiz erişimlere karşı hassastır.

Fiziksel veri imhasında yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

a. Kağıt Belgelerin Parçalanması: Özellikle kurumsal ortamlarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Kağıt belgelerin parçalanması, dokümanların parçalara ayrılması ve güvenli imha kutularına yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir.

b. Hard Disk ve Medya İmhası: Hard diskler ve optik medya, fiziksel olarak imha edilerek verilerin güvenli bir şekilde silinmesini sağlar. Manyetik medyanın manyetik alanını bozan yöntemler veya optik medyanın yüzeyini yok eden yöntemler kullanılır.

Dijital veri imhası için kullanılan yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

a. Veri Silme: Veri silme, verilerin üzerine yazılması veya dijital olarak silinmesi işlemidir. Bu yöntem, verilerin erişilemez hale gelmesini sağlar. Ancak, profesyonel veri kurtarma araçları kullanılarak verilerin kısmen kurtarılma riski bulunabilir.

b. Veri Üzerine Yazma: Veri üzerine yazma, verilerin üzerine rastgele verilerin yazılması işlemidir. Bu yöntem, verilerin tamamen üzerine yazıldığı için kurtarılmasını zorlaştırır ve veri imha güvenliğini artırır.

c. Veri Şifreleme: Verilerin şifrelenmesi, verilerin şifrelenmiş bir biçimde saklanması ve kullanılmadan önce şifrelerin çözülmesi gerektiği anlamına gelir. Veri imhası için kullanılan cihazların şifrelenmesi, verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesini sağlar.

USA 111,597 CANADA 6,330 JAPAN 5,038

Sonuç

Güvenli dijital ve fiziksel veri imhası, veri güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu süreç, kişisel ve kurumsal verilerin yetkisiz erişim ve kötü niyetli kullanımlardan korunmasını sağlar. Dijital veri imhasında verilerin üzerine yazılması ve şifrelenmesi gibi güvenli yöntemler tercih edilmelidir. Fiziksel veri imhasında ise kağıt belgelerin parçalanması ve fiziksel medyanın imha edilmesi güvenliği artıracak etkili yöntemlerdir.

Veri güvenliği, toplumun dijital ve fiziksel dünyasında gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır ve güvenli veri imhası bu bağlamda hayati bir rol oynamaktadır.