Ürün Satışı

Ürün Satışı

Eski elektronik cihaz ve parçalarının, toplanması, ayrıştırılması ve faydalı hale getirilmesini sağlıyoruz. Elektronik geri dönüşümü destekliyor ve toplam bilinç oluşturmak için sosyal çalışmalar yürütüyoruz.

Client: ikinciel-aliyoruz.com
Date: 27 November
Categories: